حاجی ها همچنان قاچاق مواد مخدر می کنند.جلوگیری از سفر بیش از 120 زائر خانه خدا به دلیل حمل مواد مخدر.
 30 فروردین – 90
 قبل ازا نقلاب بین مردم شایعه بود اگر  چنانچه در روستاها آب لوله کشی وبهداشت وبرق و... وجود ندارد اما آخوند وتریاک رفته است . اما  اکنون چون آخوندها برای 33 سال حاکم شده اند. پاسداران هم که شرکای شان در قدرت و غارتگری هستند  دارای  اسکله های غیر  مجاز  دربنادر  جنوب کشور هستند که باند مافیایی مواد مخدر را در دست خود دارند.  برای همین حجاج اعزامی یا قاچاقچیان وابسته به پاسداران زیر پوشش سفر حج مواد مخدر به عربستان با خود حمل می کنند تا ثابت شود  مبارزه با قاقچیان مواد مخدر ومعتادین که تاریخچه 33 ساله دارد گذشته از اینکه  دارای دستآوردی است  که ایران  رتبه ی دوم جهانی مصرف مواد مخدر در جهان شده است . از سوی دیگر آنگونه  مواد مخدر در کشور  مازاد بر نیاز  شده است  که مواد مخدر ومعتاد قاچاقچی  به برون مرز  آنهم برای اجرای مراسم حج  صاد ر می شود  و برای اینکه گند قضیه در نیاید وبیش از حد آبروریزی نشود مانع از سفر 120 زائر معتاد شده است .
 قاصد نیوز :  طی دو ماه گذشته، نیروی انتظامی از سفر بیش از 120 نفر از زائران خانه خدا به دلیل حمل مواد مخدر جلوگیری کرده‌است.نیروی انتظامی بارها در خصوص سفر زائران خانه خدا به سرزمین وحی درباره حمل هرگونه مواد مخدر هشدار داده و اعلام کرده که با این افراد به شدت برخورد خواهد شد.این اخطار در حالیست که با توجه به اینکه عربستان مجازاتهای بسیار سنگینی را برای حاملان مواد مخدر در نظر میگیرد از زائران ایرانی درخواست میشود از حمل هرگونه مواد مخدر بشدت خودداری کنند چرا که مجازاتهای سنگینی به دنبال دارد.در طول سالهای اخیر نیز شماری از هموطنان زائر که رهسپار خانه خدا بودند و با خود مواد مخدر حمل می‌کردند در ایران و عربستان دستگیر شدند و مشکلاتی برای خود ،‏ سازمان حج و زیارت و پلیس به وجود آوردند.با این تفاسیر، در حالی که تنها دو ماه از اعزام عمره زائران خانه خدا می گذرد، تا کنون از خروج بیش از 120 نفر از زائران از کشور به دلیل حمل انواع مواد مخدر جلوگیری شده است که به طور میانگین، میزان روزی دو نفر را در بر می‌گیرد.نیروی انتظامی با استقرار دستگاه های بازرسی بدنی body scsner و پرسنل مجرب و همچنین سگ موادیاب‏‌ در فرودگاه های کشور ، با تمامی توان ضمن بازرسی بدنی حجاج و بار آنان با متخلفان برخورد قانونی می‌کند.